Kontakt

IT Companion Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Mławska 8
85-441 Bydgoszcz

Biuro Handlowe:

czynne PN – PT :  9.00 – 16.00

tel.: 52 371 86 39

ul. Kolbego 24
85-433 Bydgoszcz

NIP: 967-133-77-02
REGON: 340866609
KRS: 0000376978

Preferowaną przez nas formą kontaktu jest e-mail, w przypadku chęci kontaktu telefonicznego zostaw nam swój numer – oddzwonimy!

Sekretariat:
Biuro Handlowe:

 

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT Companion Sp. z o.o.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub pracownicy i współpracownicy, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, biuro rachunkowe, banki
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub przez okres do przedawnienia dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy