Regulamin usług serwisowych

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z czym zaleca się sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej przez serwis, jednak usługa ta jest dodatkowo odpłatna.

2.  Naprawy do 100 zł netto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty. W przypadku braku akceptacji kosztorysu naprawy przez klienta, klient ponosi koszty diagnostyki w wysokości 30zł brutto, a w przypadku laptopa/netbooka 30zł-60zł brutto.

3. Sprzęt diagnozowany jest tylko pod kątem usterek zgłoszonych przez klienta na karcie przyjęcia do serwisu.

4. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie, np. w skutek oczekiwania na niezbędne części itd.

5. Wymagane jest, aby oddawany do serwisu sprzęt był kompletny (laptop zawsze z zasilaczem, baterią, itp.)

6. Koszty transportu w obie strony pokrywa zleceniodawca, w przypadku reklamacji uzasadnionej SERWIS pokrywa koszty transportu w jedną stronę (przesyłka powrotna).

7. Serwis udziela pisemnej gwarancji na naprawiane podzespoły.

8. Za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania klienta o zakończeniu naprawy, pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za dobę, jednak warunek ten nie dotyczy sprzętu przysłanego pocztą lub firmą kurierską.

9. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jest to zarazem umowa, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

10. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W przypadku odmowy realizacji usługi, serwis nie pobiera żadnych opłat.

11. Serwis komputerowy prowadzony jest przez firmę IT Companion Sp. z o.o. i mieści się pod adresem: ul. Św. M. Kolbego 24 , 85-433 Bydgoszcz. Serwis pracuje w dni robocze tj. Pon.-Pt. w godzinach 10.00-17.00.