Ochrona Danych Osobowych

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 1018 r. (Dz. U. poz. 1000 z dnia 24.5.2018 r.) nakłada obowiązki prawne, organizacyjne oraz obowiązki IOD w zakresie ochrony danych osobowych dla Administratorów tych danych

Nasza firma jest przygotowana do wsparcia Administratorów Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Systemów Informatycznych przetwarzających dane osobowe. Wsparcie polega na:

  • pełnieniu obowiązków IOD, ASI,
  • wykonywanie audytów bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych,
  • przygotowania dokumentacji dla potrzeb ochrony danych osobowych,
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.