Serwery dostępu zdalnego i VPN

Dlaczego Twoja firma może potrzebować dostępu zdalnego ?

Organizacje korzystające z połączeń typu VPN (Virtual Private Network) odnoszą istotne korzyści z powodu zwiększonej elastyczności i produktywności. Pracownicy zdalni, lub oddalone oddziały organizacji mogą bezpiecznie łączyć się z siecią firmową  niemal z każdego miejsca na świecie. Bezpieczeństwo danych przesyłanych za pomocą tuneli VPN jest gwarantowane przez silne algorytmy szyfrujące i systemy autentykacji.

Firma IT Companion zajmuje się realizacją dwóch rodzajów połączeń zdalnych:

  • niesymetrycznych z zastosowaniem protokołu L2TP/IPSec, czyli takich w których fizycznie odległy klient z dostępem do Internetu potrzebuje chwilowego dostępu do danych znajdujących się np. w oddziale firmy (kliknij tu, aby zobaczyć),
  • symetrycznych (site-to-site), czyli takich w których obie strony są równorzędne – mogą zestawiać i odbierać połączenie tworząc tym samym równorzędną komunikację w obu kierunkach (kliknij tu, aby zobaczyć).

Powyższe rodzaje dostępu realizujemy za pomocą:

  • systemów z rodziny Windows Server,
  • routerów i urządzeń dostępu zdalnego firmy Ubiquiti, Cisco i Linksys,
  • routerów i urządzeń dostępu zdalnego firmy Fortinet,
  • systemów Linux Debian (rozwiązania opensource).