Unified Threat Management

UTM jest zespołem rozwiązań sieciowych zapewniających bezpieczeństwo na styku sieci WAN i LAN. Termin ten zaproponowano w 2004 roku do określania wielopoziomowych firewalli. Do komponentów urządzeń UTM zaliczamy: zaporę ogniową, system kontroli i zapobiegania nieautoryzowanego dostępu do sieci (IDS/IPS), ochronę antywirusową, pierwszą linię ochrony antyspamowej, wirtualne sieci prywatne, filtr treści, system zarządzania pasmem internetowym oraz szczegółowe raporty o zdarzeniach mających miejsce w sieci.